Termoizolacija – demit sistem

Šta je termoizolacija?

Kada kažemo termoizolacija najčešće mislimo u stvari na termoizolacioni materijal, čija je funkcija da zaštiti objekat od spoljašnjih toplotnih promena i održi konstantno prijatnu temperaturu u unutrašnjosti objekta. Da bi se jedan materijal mogao nazvati termoizolacionim, mora da ima nisku vrednost koeficijenta toplotne provodljivosti koja se obeležava grčkim slovom ? (lambda). Lambda izolacionog materijala mora da bude manja od 1 W/mK i što je niža, to je materijal bolji toplotni izolator.

Kako izabrati pravi materijal za termoizolaciju?

Na izbor adekvatnog materijala za zaštitu konkretnog objekta utiču manje-više identični faktori kao i kod svakog drugog građevinskog materijala: lokalni mikro i makro klimatski uslovi, popularnost proizvoda i tradicija gradnje, specifični zahtevi, i naravno - cena. Iako niko nije zadovoljan kad mu cena diktira mogućnosti, u današnje vreme većina se pri izboru termoizolacije mora baš najviše oslanjati na nju.

Bez obzira na to, ne smemo zaboraviti da danas termoizolacija više ne zadovoljava samo svoju osnovnu namenu – da štiti od hladnoće odnosno toplote. Naprotiv. Ljudi moraju bti svesni da dobra termoizolacija odgovara i na neke dodatne zahteve:

  • Paropropusnost – da vaše prostorije ‘dišu’, tj. da vlaga iznutra nesmetano može da izađe
  • Protivpožarnost – štiti Vas od požara, a ako do njega ipak dođe, sprečava njegovo širenje. Idealno je da termoizolacija pripada klasi reakcije na požar A1, tj. da je materijal nezapaljiv, kao npr, kamena i staklena vuna
  • Dugovečnost – da traje sve dok traje i Vaš objekat
  • Otpornost na vlagu, insekte i hemikalije
  • Zvučni izolator – da Vas, pored svih ostalih karakteristika štiti i od buke između prostorija i od spoljne buke

Fasadni sistem DEMIT

Demit sistem je toplotno izolacijski fasadni sistem, koji se lako može ugraditi na nove i stare, individualne, već korištzene ali i druge objekte.

To je testiran, pouzdan i trajan fasadni sistem, koji omogućava najveći stepen toplotne zaštite objekta, omogućava zdravu i udobnu klimu u prostorijama u kojima stanujete i stvara efikasnu zaštitu od različitih vremenskih uticaja.

Posebnost sistema daju specijalno izrađene fasadne ploče koje daju fasadi dug životni vek.

Fasadni sistem izvodimo pri temperaturama od +5 do +35C. U hladnijem periodu moramo voditi računa da temperatura čak i nakon posla ( na primer noću ) ne padne ispod +5C.

Dodatno mehaničko pričvršćenje fasadnih ploča zavisi od kvatiteta podloge. Kod zdrave podloge (cigla, betonski zid...) dodatno mehaničko pričvršćenje nije potrebno. Kod ploča sa dodatkom grafita (sivo srebrne boje sa poboljšanom izolacijom) mehaničko pričvršćenje je obavezno nezavisno od kvaliteta podloge.U primeru veoma glatkih podloga, na prašnjavim podlogama i starim slojevima i podlogama, koje su premazane raznim fasadnim bojama ili dekorativnim matlerima, potrebno je predvideti dodatno mehaničko učvršćivanje. Broj tipli i način pričvršćivanja zavisi od stanja podloge, a obavezno je kod visine lepljenja iznad 9 m

Galerija demit fasada

Demit fasade Novi Sad

Termoizolacija demit sistemi u Novom Sadu

Pozovite nas na: 064/230-71-09