Rad sa skele – iznajmljivanje

Izvođenje radova na visini sa aluminijumske pokretne skele KRAUSE STABILO radne visine do 14,40m.


-Visina radne platforme 12,40m.
-Nosivost skele 200kg/m2.
-Osnova skele je izrađena od čelika.


Radne platforme se mogu postaviti na bilo koju prečagu - zamak između prečaga je 250mm, mogu da se postave i između poprečnih dijagonala.
Koriste se točkovi sa podešavanjem visine i kočnicama - skela je pogodna za rad i na neravnim terenima.


-Dužina radne platforme 2,00m.
-Širina radne platforme 0,75m.
Skela poseduje 4 kosnika - podupirača za osiguranje - stabilnost.

Galerija radova sa skela

Iznajmljivanje Skela Novi Sad

Najam građevinske skele Novi Sad

Pozovite nas na: 064/230-71-09